חזרה לפורום
תינוקות
 
האם הושבת תינוק בן 5 חודשים שעדיין לא מתיישב לב או העמדתו , תוך החזקת ידיו, עלולה להזיק להתפתחותו הטבעית  ?
 
 
[הדפסה]