חזרה לפורום
מולוסקום
 
בני בן השבע אובחן ע״י רופא עור ביבלת אחת שהיא מולוסקום. האם מותר לו להתרחץ בבריכה. ( לצורך לימוד שחיה)
 
 
[הדפסה]