חזרה לפורום
מוקסיפן זו אנטיביוטיקה ולא תרופת מדף . לא לוקחים סתם מוקסיפן
 
שהרופא יקבע שקיים זיהום על רקע חיידקי ורק אז לקחת . ואז גם יבואו הוראות לנטילה .
 
 
[הדפסה]