חזרה לפורום
שעות שינה
 
תינוק בין 8 חדשים ממעיט מאוד בשינה. לילות ארוכים עם מעט שינה וכנ"ל בשעות היום. מה הסכנה בכך ?
 
 
[הדפסה]