חזרה לפורום
העמדת תינוקות
 
האם העמדת התינוק (חמישה חודשים) תוך החזקת ידיו עלולה לפגוע גם כן בהתפתחות הגו או בחובורים בין העצמות ?
 
 
[הדפסה]