חזרה לפורום
ברכות על הפורמט החדש ושאלה
 

בני בן חמש וחצי, ילד רזה מאוד (נולד IUGR, שונא לאכול, וכו').

 

בבדיקת דם התקבלו התוצאות הבאות:

 

GLUCOSE            73.00 MG/DL   (   65.00-  100.00) (.*.......)
       ALK.PHOSPHAT.     225.00 U/L     (   80.00-  405.00) (...*.....)
       ALT(GPT)           18.70 U/L     (    5.00-   45.00) (..*......)
       AST(GOT)           41.00 U/L     (    5.00-   40.00) (.........)*
       BILIRUB.TOTAL       0.32 MG/DL   (    0.30-    1.20) (*........)
       BUN                16.10 MG/DL   (    3.70-   18.00) (.......*.)
       CALCIUM SERUM      10.50 MG/DL   (    8.40-   10.40) (.........)*
       CHOLESTEROL       176.00 MG/DL   (   75.00-  170.00) (.........)*
       CREATININE SER      0.55 MG/DL   (    0.30-    0.80) (....*....)
       SODIUM SERUM      139.00 MMOL/L  (  134.00-  145.00) (...*.....)
       POTASSIUM SERU      4.80 MMOL/L  (    3.50-    5.30) (......*..)
       HDL-CHOLEST.       77.66 MG/DL   (   35.00-   85.00) (.......*.)
       LDL-CHOLEST.       83.00 MG/DL   (   50.00-  110.00) (....*....)
       IRON               33.00 UG/DL   (   50.00-  120.00)*(.........)
       PHOSPHORUS          5.13 MG/DL   (    3.50-    6.10) (.....*...)
       TRIGLYCERIDES      76.70 MG/DL   (   30.00-  110.00) (....*....)
       URIC ACID           3.93 MG/DL   (    2.30-    7.20) (..*......)
       WBC                11.00 K/UL    (    4.40-   12.00) (.......*.)
       NEUTROPHILS         7.50 K/UL    (    1.40-    7.10) (.........)*
       NEUTROPHILS %      68.10 %       (   29.00-   59.00) (.........)*
       LYMPHOCYTES         2.20 K/UL    (    1.60-    5.50) (*........)
       LYMPHOCYTES %      19.70 %       (   28.00-   58.00)*(.........)
       MONOCYTES           0.90 K/UL    (    0.22-    1.32) (.....*...)
       MONOCYTES %         8.00 %       (    5.00-   11.00) (....*....)
       EOSINOPHILS         0.40 K/UL    (    0.00-    0.72) (....*....)
       EOSINOPHILS %       3.80 %       (    0.00-    6.00) (.....*...)
       BASOPHILS           0.00 K/UL    (    0.00-    0.20)
       BASOPHILS %         0.40 %       (    0.00-    1.50) (.*.......)
       RBC                 5.15 M/UL    (    3.90-    5.70) (.....*...)
       HEMOGLOBIN         13.20 G/DL    (   12.00-   15.00) (...*.....)
       HEMATOCRIT         39.30 %       (   33.00-   43.00) (.....*...)
       MCV                76.30 FL      (   74.00-   95.00) (*........)
       MCH                25.70 PG      (   24.00-   32.00) (.*.......)
       MCHC               33.70 G/DL    (   32.00-   35.50) (...*.....)
       PLATELETS         368.00 K/UL    (  190.00-  400.00) (.......*.)
       MPV                 9.20 FL      (    6.50-   11.50) (....*....)
       RDW                15.50 %       (   11.00-   17.50) (.....*...)
       INSULIN             5.40 UIU/ML  (    1.90-   25.00) (*........)
       FERRITIN           50.10 NG/ML   (    9.50-  110.00) (...*.....)

 

זה אומר שהוא אנמי? צריך לתת לו ברזל?

 

תודה,

מרים

 
 
[הדפסה]