חזרה לפורום
רפלוקס בשתן
 
לבתי בת השנה וחצי יש רפלוקס בשתן. האם אין מניעה לקחת אותה לבריכה?
 
 
[הדפסה]