חזרה לפורום
טעות כתב בהודעהבנושא וירוס פרוו
 

1. תיקון טעות כתב- ואכן ביתי בהריון בשבוע השמיני.

2. קראתי בינתיים קצת על הווירוס הזה ואני רוצה להוסיף כי לא ראינו פריחה אצלה. 

 
 
[הדפסה]