שליחת הודעה זו לחבר\ה
כתובת הדואר שלך:
כתובת הדואר של חברך:
המסר שלך:
גוף ההודעה:
העמדת תינוקות
 
האם העמדת התינוק (חמישה חודשים) תוך החזקת ידיו עלולה לפגוע גם כן בהתפתחות הגו או בחובורים בין העצמות ?