קישורים לרופאים
 עיתונים העוסקים ברפואת ילדים :
עתונים כלליים :
רשימת אתרים המכילים מידע חשוב עבור רופאים בכלל ורופאי ילדים בפרט :
אתרים המכילים ניירות עמדה :
מקורות העוסקים ב-EBM :
מקורות עם תאורי מקרה : 
מנועי חיפוש :  

חזרה לאתר